گاه فراموشی
گاه فراموشی
آهنگ داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)

دانلود آهنگ داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)

ترانه سرا: حافظ شیرازی
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...