آهنگ ساز و آواز (لیلی و مجنون - سوز و گداز)

آهنگ ساز و آواز (لیلی و مجنون - سوز و گداز)

اثری از:مجتبی عسگری
از آلبوم: نارنگ