آهنگ چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

آهنگ چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

از آلبوم: دشت جنون