موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ داغ ترین تشنگی

دانلود آهنگ داغ ترین تشنگی

متن آهنگ داغ ترین تشنگی

رو به افق رو به طلوع غم زده چشمان من است
تنگ غروب است و دلم ياد تو در ياد من است
عمق نگاهم به تهِ راه درازيست كه تو
در افقش دور شدى دور شدى دور شدى
رو به افق رو به طلوع غم زده چشمان من است
تنگ غروب است و دلم ياد تو در ياد من است
عمق نگاهم به تهِ راه درازيست كه تو
در افقش دور شدى دور شدى دور شدى
حسرت ديدار توام داغ ترين تشنگى ام
راه تو ناممكن و من، اين همه آواره گى ام
حسرت ديدار توام داغ ترين تشنگى ام
راه تو ناممكن و من، اين همه آواره گى ام
باز كنم به جستجو، گوشه به گوشۀ قفس
آه كه پيدا بكنم چارۀ بى چاره گى ام
در قفس ياد توام بال و پرم شكسته و
درد تو سرتاسر من درد تو در جان و تنم
باز كنم به جستجو، گوشه به گوشۀ قفس
آه كه پيدا بكنم چارۀ بى چاره گى ام
در قفس ياد توام بال و پرم شكسته و
درد تو سرتاسر من درد تو در جان و تنم
حسرت ديدار توام داغ ترين تشنگى ام
راه تو ناممكن و من ،اين همه آواره گى ام
حسرت ديدار توام داغ ترين تشنگى ام
راه تو ناممكن و من ،اين همه آواره گى ام
اين همه آواره گى ام...

داغ ترین تشنگی

داغ ترین تشنگی

۰۴:۵۲
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های میلاد درخشانی

    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...