متن آهنگ قلاش

‌ای دلِ قلاش مکن
فتنه و پرخاش مکن
شهره مکن فاش مکن
بر سر بازار مرا
روز تویی روزه تویی
حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی
آب ده این بار مرا
قطره تویی بحر تویی
لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی
بیش میازار مرا
‌ای دلِ قلاش مکن
فتنه و پرخاش مکن
شهره مکن فاش مکن
بر سر بازار مرا

قلاش

21- قلاش

۰۳:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان