موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ افسانه ماهور (ضربی ها - سه تار)

دانلود آلبوم افسانه ماهور (ضربی ها - سه تار)

اثری از: 

یمین غفاری

آلبوم «افسانه ماهور (ضربی ها - سه تار)» اثری از یمین غفاری است.

شامل ۲۲ عدد قطعه موسیقی می باشد.

ز دست محبوب

ز دست محبوب

۰۱:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
شب وصال

شب وصال

۰۲:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
کوروغلی

کوروغلی

۰۱:۳۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
چهارمضراب شهنازی

چهارمضراب شهنازی

۰۱:۲۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
اگر مستم

اگر مستم

۰۱:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
چهارمضراب دلکش

چهارمضراب دلکش

۰۱:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
ز من نگرم

ز من نگرم

۰۲:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
نگاهی از دل

نگاهی از دل

۰۴:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
زلف سرکجت

زلف سرکجت

۰۲:۲۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
بندباز

بندباز

۰۳:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
می زاده شب

می زاده شب

۰۳:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
پیش درآمد درویش

پیش درآمد درویش

۰۳:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
در فکر

در فکر

۰۲:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
ای تیر

ای تیر

۰۳:۰۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
بی همزبان

بی همزبان

۰۴:۴۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
ساقی نامه

ساقی نامه

۰۳:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
رنگ راک

رنگ راک

۰۲:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
ای خسرو خوبان

ای خسرو خوبان

۰۲:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
شهرآشوب

شهرآشوب

۰۵:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
پیش درآمد راک

پیش درآمد راک

۰۴:۴۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
سپیده

سپیده

۰۳:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
ز فروردین

ز فروردین

۰۴:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...