موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ دستگاه همایون - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

دانلود آلبوم دستگاه همایون - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

اثری از: 

علی کاظمی

نوازنده: علی کاظمی

آلبوم «دستگاه همایون - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)» اثری از علی کاظمی است.
این آلبوم به صورت تصویری منتشر شده و شامل 26 عدد فایل تصویری است.

چهار مضراب
۲۲.۶۷ مگابایتHD ۲۲.۶۷ مگابایتSD
درآمد اول
۳۲.۶۹ مگابایتHD ۳۲.۶۹ مگابایتSD
درآمد دوم
۳۶.۸۵ مگابایتHD ۳۶.۸۵ مگابایتSD
موالیان
۳۴.۹۵ مگابایتHD ۳۴.۹۵ مگابایتSD
چکاوک
۳۶.۱۴ مگابایتHD ۳۶.۱۴ مگابایتSD
طرز
۳۵.۳۳ مگابایتHD ۳۵.۳۳ مگابایتSD
بیداد
۵۳.۴۸ مگابایتHD ۵۳.۴۸ مگابایتSD
بیداد کت
۱۰.۴ مگابایتHD ۱۰.۴ مگابایتSD
نی داوود
۴۶.۳۸ مگابایتHD ۴۶.۳۸ مگابایتSD
باوی
۲۹.۱۵ مگابایتHD ۲۹.۱۵ مگابایتSD
سوز و گداز
۲۴.۸۸ مگابایتHD ۲۴.۸۸ مگابایتSD
ابوالچپ
۲۰.۵۵ مگابایتHD ۲۰.۵۵ مگابایتSD
لیلی و مجنون
۲۰.۸۱ مگابایتHD ۲۰.۸۱ مگابایتSD
راوندی
۷.۲۵ مگابایتHD ۷.۲۵ مگابایتSD
نوروز عرب
۲۸.۹۱ مگابایتHD ۲۸.۹۱ مگابایتSD
نوروز صبا
۲۰.۳۵ مگابایتHD ۲۰.۳۵ مگابایتSD
نوروز خارا
۲۴.۱۳ مگابایتHD ۲۴.۱۳ مگابایتSD
نفیر
۱۰.۸۴ مگابایتHD ۱۰.۸۴ مگابایتSD
فرنگ با شوشتری گردان
۲۷.۰۸ مگابایتHD ۲۷.۰۸ مگابایتSD
شوشتری
۲۱.۴۱ مگابایتHD ۲۱.۴۱ مگابایتSD
جامه دران
۲۱.۹۳ مگابایتHD ۲۱.۹۳ مگابایتSD
راز و نیاز
۳۲.۴۱ مگابایتHD ۳۲.۴۱ مگابایتSD
میگلی
۹.۹۱ مگابایتHD ۹.۹۱ مگابایتSD
بیختیاری با موالف
۳۰.۹ مگابایتHD ۳۰.۹ مگابایتSD
عزال
۲۹.۸۶ مگابایتHD ۲۹.۸۶ مگابایتSD
دناسری
۲۱.۹۶ مگابایتHD ۲۱.۹۶ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :علی کاظمیکد کتابخانه ملی:  و۳۱۹۳۷
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...