موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ دستگاه راست پنجگاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

دانلود آلبوم دستگاه راست پنجگاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

اثری از: 

علی کاظمی

نوازنده: علی کاظمی

آلبوم «دستگاه راست پنجگاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)» اثری از علی کاظمی است.
این آلبوم به صورت تصویری منتشر شده و شامل 22 عدد فایل تصویری است.

درآمد اول راست
۴۶.۰۱ مگابایتHD ۴۶.۰۱ مگابایتSD
درآمد دوم
۴۳.۷۸ مگابایتHD ۴۳.۷۸ مگابایتSD
زنگوله
۳۶.۲۹ مگابایتHD ۳۶.۲۹ مگابایتSD
نغمه
۲۱.۲۶ مگابایتHD ۲۱.۲۶ مگابایتSD
خسروانی
۲۰.۰۳ مگابایتHD ۲۰.۰۳ مگابایتSD
روح افروز
۱۶.۲ مگابایتHD ۱۶.۲ مگابایتSD
پنجگاه و سپهر
۳۷.۳۱ مگابایتHD ۳۷.۳۱ مگابایتSD
عشاق
۵۴.۹۳ مگابایتHD ۵۴.۹۳ مگابایتSD
نیریز و بال کبوتران
۳۴.۷۸ مگابایتHD ۳۴.۷۸ مگابایتSD
بیات عجم
۲۷.۹۴ مگابایتHD ۲۷.۹۴ مگابایتSD
بحر نور
۱۵.۹۶ مگابایتHD ۱۵.۹۶ مگابایتSD
قرچه و مبرقع
۳۷.۵۹ مگابایتHD ۳۷.۵۹ مگابایتSD
طرز
۴۵.۹۳ مگابایتHD ۴۵.۹۳ مگابایتSD
ابوالچپ
۲۳.۳۷ مگابایتHD ۲۳.۳۷ مگابایتSD
لیلی و مجنون
۲۳.۳۷ مگابایتHD ۲۳.۳۷ مگابایتSD
راوندی
۷.۸ مگابایتHD ۷.۸ مگابایتSD
نوروز عرب
۳۰.۶۴ مگابایتHD ۳۰.۶۴ مگابایتSD
نوروز صبا
۲۵.۹۶ مگابایتHD ۲۵.۹۶ مگابایتSD
نوروز خارا
۳۳.۰۹ مگابایتHD ۳۳.۰۹ مگابایتSD
ماوراءالنهر
۲۹.۲۲ مگابایتHD ۲۹.۲۲ مگابایتSD
نفیر
۱۲.۳۲ مگابایتHD ۱۲.۳۲ مگابایتSD
فرنگ
۲۹.۴۶ مگابایتHD ۲۹.۴۶ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :علی کاظمیکد کتابخانه ملی:  و۳۱۹۳۷
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...