موسیقی کودک
موسیقی کودک
حمیدرضا نصیری فرد

حمیدرضا نصیری فرد

بیوگرافی حمیدرضا نصیری فرد

حمیدرضا نصیری فرد از سـال ۱۳۸۲ به فـراگـیری موسـیقی پرداخت. ساز دف را نزد اساتیدی مانند: مهرداد کریم خاوری، ایمـان لطفی، محسـن تقی نژاد و … آموخت و سـاز کاخن را نیز نـزد هـمایون نصیری
و آیدین شفایی فرا گرفت.
او هـمچنین ســابقه همکـاری با هــنرمندان بســیاری از جمله میـدیــا فـــرج نـژاد، نوشـــین پاســدار، مــهرداد ملکی، مــهرداد کــریم خـاوری و … را در کارنامه خود دارد.
از آثار حمیدرضا نصیری فرد می‌توان به آلبوم تکنوازی بامداد (نشـر خورشـید) و کـتاب بیسـت قـطعه برای دف (انتشــارات آوای مهربانی) اشاره کرد.

تک آهنگ های حمیدرضا نصیری فرد

عاصی

عاصی

۰۲:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
خروش

خروش

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
پایان یک قرن

پایان یک قرن

۰۳:۴۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.