موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ واسه رفتم حاضرم

بگو از چی بگم من وقتی راهی نمونده/
وقتی شروع هرچی منو به جون رسونده/
دلم از عمقه تلخی به یه جایی رسیده/
که این رنگای دنیا واسم سیاه سفیده/
سیاه سفیده سیاه سفیده سیاه سفیده/
همه عمرم معماست پر از چرا و اماست/
نمیشه که جدا کرد دیگه دروغو از راست/
خالیه دوروبرم توو لحظه ی آخرم/
نفس واسم نمونده/
واسه رفتن حاضرم/
همیشه تنها منم/
اشک توو غمها منم/
توو ماهی زندگی غرقِ تمنا منم/
که باید تنها برم از همه کس بگذرم/
برم بگم به دنیا واسه رفتن حاضرم/
همه عمرم معماست پر از چرا و اماست/
نمیشه که جدا کرد دیگه دروغو از راست/
خالیه دوروبرم توو لحظه ی آخرم/
نفس واسم نمونده/
واسه رفتن حاضرم/
همیشه تنها منم/
اشکه توو غمها منم/
توو ماهی زندگی غرقِ تمنا منم/
که باید تنها برم از همه کس بگذرم/
برم بگم به دنیا واسه رفتن حاضرم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :گروه دسیبلز (The-C-Bells)کد کتابخانه ملی:۱۵۰۷۵و