موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ درد پنهان

چندان که گفتم غم با طبیبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
درج محبت بر مهرِ خود نیست/
یا رب مبادا کام رغیبان/
یا رب مبادا کام رغیبان/
آن گل که هر دم در دستِ بادی است /
آن گل که هر دم در دستِ بادی است /
گو شرم بادش از عندلیبان/
گو شرم بادش از عندلیبان/
ما دردِ پنهان با یار گفتیم/
ما دردِ پنهان با یار گفتیم/
نتوان نهفتن درد از طبیبا/
نتوان نهفتن درد از طبیبا/
یا رب امان ده تا باز بیند/
چشمِ محیان روی حبیبان/
یا رب امان ده تا باز بیند/
چشمِ محیان روی حبیبان/
ای منعم آخر در خوان جودت/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود

آخرین آهنگ های حسام الدین سراج

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/752fe75d-1f84-4c71-87c3-5d6bb2f57b39.jpg

عاشق کشی

۰۴:۱۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/48edc32e-2735-4706-badc-9397fe912709.jpg

باید عشق

۰۳:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/5555822a-eda3-4b8c-ae01-78010a5400df.jpg

بغض زمین

۰۴:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/0e72321f-3cde-4bc0-983f-8d23749252c7.jpg

آذر عشق

۰۳:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...