موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ پیوند عمر

خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست/
گو سبب انتظار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
ساقی کجاست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست/
گو سبب انتظار چیست/
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست/
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست/
پیوند عمر بسته به موییست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار/
غمخوار خویش باش غمخوار خویش باش غم روزگار چیست/
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند/
ما دل به عشوه ی که دهیم ما دل به عشوه ی که دهیم اختیار چیست/
سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار/
معنی لطف و رحمت پروردگار چیست/
راز درون پرده چه داند فلک خموش/
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست/
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست/
تا در میانه تا در میانه تا در میانه خواسته کردگار چییییست

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :ایران گامکد کتابخانه ملی:  ۱۵۴۲۶و

آخرین آهنگ های علیرضا افتخاری

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/4180bfd2-9ab9-4531-8839-8425a7d91540.jpg

قلب وطن

۰۳:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/b4c9fbd8-7212-43d1-9ade-40831c7c5869.jpg

شهر خون

۰۳:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/81c9890e-a257-41ea-be7a-4d94ab7be867.jpg

انعکاس سبز (ریمیکس)

۰۸:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/513239a1-e4a0-492b-b68e-25322f100dbb.jpg

الهه ناز

۰۵:۵۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/a08c83df-2f20-479b-8640-3645165a478d.jpg

مرد میدان

۰۳:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...