موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ عراق

دانلود آهنگ عراق

از آلبوم: زمستان است
ترانه سرا: مهدی اخوان ثالث

متن آهنگ عراق

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود