موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ ادامه قطعه پنج ضربی

دانلود آهنگ ادامه قطعه پنج ضربی

متن آهنگ ادامه قطعه پنج ضربی

ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو
در نظر سبکتکین عیب ایاز می‌کنی
پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم
قبله اهل دل منم سهو نماز می‌کنی

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۱۰۲۳۰و