آهنگ تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

آهنگ تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

از آلبوم: معمای هستی
ترانه سرا: حافظ شیرازی