آهنگ ساز و آواز

آهنگ ساز و آواز

از آلبوم: شرح فراق
ترانه سرایان: علی معلم و حافظ شیرازی