جام جهانی
جام جهانی

متن آهنگ یه زن

تو روشن می کنی خورشید و هر روز
تو هر شب توی جلد ماه میری

بگیر دستامو محکم تا نیفتم
زمین می لرزه وقتی راه میری

دلم با خنده تو گرم میشه
تو روزایی که دنیا سرد باشه

تو رو حس می کنم می فهمم اینو
یه زن می تونه گاهی مرد باشه

یه زن می تونه گاهی مرد باشه
نمی ترسم از اینکه پیر میشیم

از اینکه زندگی بی مکث میره
تموم ساعتا تسلیم میشن

کنار تو زمان بر عکس میره
توو چشمات عکس یک دنیا میفته

تو اون چشمای نازت مثل شیشه
مراقب باش پلکاتو نبندی

حواسم با یه چشمک پرت میشه
تو روشن می کنی خورشید و هر روز

تو هر شب توی جلد ماه میری
بگیر دستامو محکم تا نیفتم

زمین می لرزه وقتی راه میری
دلم با خنده تو گرم میشه

تو روزایی که دنیا سرد باشه
تو رو حس می کنم می فهمم اینو

یه زن می تونه گاهی مرد باشه
یه زن می تونه گاهی مرد باشه

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :هنر اول پردیسان پاسارگادکد کتابخانه ملی:  ۱۴۰۱۸و

آخرین آهنگ های فرزاد فرزین

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/0c06cb43-39b3-4fb5-95ce-2a13f04b164e.jpg

بغلم کن (دلی)

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/fb4b4aa6-4da1-40f9-aed3-61293dc5618b.jpg

ماسک

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/c516f380-b518-42c9-97d0-40278e70e9aa.jpg

نگی که نگفتم

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/1a89935e-4360-4efe-ae8f-344f1636edab.jpg

ردپا

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/ecfd91bc-55f7-4f6c-991c-a20c7d321da4.jpg

تا هميشه

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/3ce61dbc-5191-4c30-af26-88fe60084db2.jpg

گرگ

۰۴:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/f81f1976-0896-423a-bfc2-e67a8fdde018.jpg

کارما

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/6114c35b-6e54-4801-b6a8-e8c6fb167557.jpg

زخم

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/f6bd37cc-7719-4d4c-8f6e-c1df6d5a6d59.jpg

نفس

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...