آهنگ بوی گل و ریحانها

آهنگ بوی گل و ریحانها

از آلبوم: مستانه
تنظیم‌کننده: جلال ذوالفنون