آهنگ در عاشقی پیچیده ام

آهنگ در عاشقی پیچیده ام

از آلبوم: مستانه
تنظیم‌کننده: جلال ذوالفنون