آهنگ قافله

آهنگ قافله

اثری از:محمد معتمدی
از آلبوم: سرمست

متن آهنگ قافله

این قافله بار ما ندارد
از آتش یار ما ندارد
هرچند درختان سرسبزند
بویی ز بهار ما ندارد
آن مطرب آسمان که زهره است
هم طاقت کار ما ندارد
هرچند که کوه برقرار است
والله که قرار ما ندارد
این قافله بار ما ندارد
از آتش یار ما ندارد
هرچند درختان سرسبزند
بویی ز بهار ما ندارد

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود