موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ پروا

بر من همه درها بسته شد و از پا ننشستم
آمد سوی من سنگ از همه سو اما نشکستم
گفتند: مرو، قدری بنشین، ره دور و دراز است
گفتند مگو، گفتند مبین، اینها همه راز است!

شادم، که دلم راهی شد
شادم، که نماندم در خود
شادم، که شنیدم، دیدم، جنگیدم

حاشا، که شوم سرگردان
یک آن، شکنم این پیمان
حاشا، که ببیند دنیا تردیدم

من بالم را که شبی در طوفان گم شد
آوازم را که میان باران گم شد
پیدا کردم، پیدا کردم

دادم دل را به صدایی پنهان در جان
من بی‌پروا سوی رؤیایی بی پایان
پر وا کردم پر وا کردم

همه عالم اگر به تو گفته دگر نبود زمانه عشق
دل من! تو بمان، تو بمان و بخوان، به جهان ترانه عشق

من بالم را که شبی در طوفان گم شد
آوازم را که میان باران گم شد
پیدا کردم، پیدا کردم

دادم دل را به صدایی پنهان در جان
من بی‌پروا سوی رؤیایی بی پایان
پر وا کردم
پر وا کردم...

پروا

پروا

۰۲:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
تیزر تصویری پروا
تیر ۱۴۰۱۲:۵۵
۸۸.۶۵مگابایت

آخرین آهنگ های محمد معتمدی

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/61a9f675-61a6-47c6-a6d3-dc3193480534.jpg

امید

۰۲:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/e6f1a828-865f-4677-80ef-7ad3db625041.jpg

فریاد هجران

۰۷:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/2e1e38f4-87c3-4fee-9fd7-ed2684833679.jpg

دم زندگی گرم

۰۴:۱۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/f80a4b86-f2ad-4f98-844a-22d08b318f68.jpg

پروا

۰۲:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/014623ea-1490-4c25-99eb-f66b5413b9b2.jpg

هزار آرزو

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/17f15762-486d-436b-a7c8-482a38d88337.jpg

چله نشین

۰۲:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/21a196d8-6655-4d49-9589-30291c764965.jpg

تمام خاطرات من

۰۴:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/67405798-7aa5-4603-9a7c-b5fcb429ba6a.jpg

دستم را بگیر

۰۳:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/fb884031-9303-4f42-965f-f80b0b9e1650.jpg

پناه آخر

۰۳:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...