آهنگ عشق است

آهنگ عشق است

اثری از:محمد معتمدی
از آلبوم: سرمست

متن آهنگ عشق است

عشق است بر آسمان پریدن
صد پرده به هر نفس دریدن
اول نفس از نفس گسستن
اول قدم از قدم بریدن
نادیده گرفتن این جهان را
مر دیده خویش را بدیدن
گفتم گه دلا مبارکت باد
در حلقه عاشقان رسیدن
عشق است بر آسمان پریدن
صد پرده به هر نفس دریدن
زان سوی نظر نظاره کردن
در کوچه سینه ها دویدن
ای دل ز کجا رسید این دم
ای دل ز کجاست این تپیدن
ای مرغ بگو زبان مرغان
من دانم رمز تو شنیدن

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود