آهنگ در میکده عشق

آهنگ در میکده عشق

اثری از:محمد معتمدی
از آلبوم: مناجات