موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ نهان مکن

دانلود آهنگ نهان مکن

متن آهنگ نهان مکن

دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه
روی بر آسمان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
کارِ دلم به جان رسید
کارد به استخوان رسید
کارِ دلم به جان رسید
کارد به استخوان رسید
ناله کنم بگویدم
ناله کنم بگویدم
دم مزن و بیان مکن
دم مزن و بیان مکن
دوش چه خورده ای دلا
دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه
چون خمشان بی‌گنه
روی بر آسمان مکن
روی ر آسمان مکن
روی بر آسمان مکن
دوش شراب ریختی وز برما گریختی
بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن
دوش شراب ریختی
وز برما گریختی
بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
خربزه در دهان مکن
خربزه در دهان مکن
اون دلِ پاره پاره ام
ای دل پاره پاره ام
دیدن اوست چاره ام
دیدن اوست
مرا پناه پشتِ من
تکیه در این جهان مکن
تکیه در این جهان مکن
تکیه در این جهان مکن
تکیه در این جهان مکن

نهان مکن

1- نهان مکن

۰۳:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان