موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ ساز نوروزی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آ به گلزار آ که از بلبل غزل گفتن بیاموزی
سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
می‌ای دارم می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی
چو جان صافی و صوفی میکنند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

ساز نوروزی

ساز نوروزی

۰۳:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موزیک ویدیوی "ساز نوروزی"
اسفند ۱۳۹۷۴:۹
۳۸.۵۳مگابایت

آخرین آهنگ های آرش قاسمی

https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/e631bbce-896e-4b86-96fd-d0dd3d0f67bd.jpg

ساز نوروزی

۰۳:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/308ec7c0-9df9-4c6b-9183-8bef3214600c.jpg

تو در من زنده ای من در تو

۰۳:۵۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/6b2b0768-39de-491d-918c-18d97e7f63a4.jpg

درخت دوستی

۰۳:۵۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/2eaf5ad8-20fa-49dd-a50f-460eb0c3e8c3.jpg

کمان کشیده

۰۴:۳۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/138b29be-eaf4-498a-899f-235d75b83753.jpg

حرف راست

۰۴:۲۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...