آهنگ داستان کوتاه زیر چادر خالخالی (اصغر الهی) به همراه نقد

پادکست داستان کوتاه زیر چادر خالخالی (اصغر الهی) به همراه نقد

اثری از:ندا کوهی
از آلبوم: شب های کتاب