آهنگ داستان شاهنامه (امین فقیری) به همراه نقد

پادکست داستان شاهنامه (امین فقیری) به همراه نقد

اثری از:ندا کوهی
از آلبوم: شب های کتاب