موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ زاهد

ما عيبِ كس به مستى و رندى نمى‌کنیم
لعلِ بُتان خوش است و مِىِ خوش‌گوار هم
زاهد برو، كه طالع اگر طالع من است
جامم به دست باشد و زلفِ نگار هم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :پیانو هفت طبرستانکد کتابخانه ملی:  ۳۴۴۴۰و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...