گاه فراموشی
گاه فراموشی

متن آهنگ عشرت

مایه‌ی خوش‌دلی آن‌جاست که دل‌دار آن‌جاست
می‌کنم جهد که خود را مگر آن‌جا فکنم
حافظا تکیه بر ایام چو‌ سهو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم؟

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :پیانو هفت طبرستانکد کتابخانه ملی:  ۳۴۴۴۰و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...