موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ مترس

از حادثه‌ی جهانِ زاينده مترس
وز هر‌چه رسد چو نیست پاینده مترس
این یک‌دمِ عمر را غنیمت می‌دان
از رفته میندیش و از آینده مترس

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :پیانو هفت طبرستانکد کتابخانه ملی:  ۳۴۴۴۰و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...