موسیقی آیینی
موسیقی آیینی

متن آهنگ طرب

امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم
مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم
در عشق تو از عاقله عقل برستیم
جز حالت شوریده دیوانه ندانیم
در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم
وز شاخ به جز حالت مستانه ندانیم
گفتند در این دام یکی دانه نهادهست
در دام چنانیم که ما دانه ندانیم
امروز از این نکته و افسانه مخوانید
کافسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم
چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما
کز بیخودی از زلف تو تا شانه ندانیم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود

آخرین آهنگ های محمدمهدی ایمنی

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/b603a0b8-62f6-48e1-987e-830d29f3fd41.jpg

لای لای

۰۵:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/bd9e270d-140c-4e8e-9bd9-4635a2f9c1e7.jpg

باران ببار

۰۴:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/8835e26d-c593-4797-8910-94a5a7030b0a.jpg

ساربان

۰۵:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/fe1dbef8-f84e-49fb-ac92-0b58762505da.jpg

بنشین تماشایت کنم

۰۴:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/c6e60e45-a42c-471a-a626-eb25479b7cad.jpg

آتش جاودان

۰۶:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...