موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ بزم

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را
ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را
امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است
آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را
روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی
بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود

آخرین آهنگ های محمدمهدی ایمنی

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/bd9e270d-140c-4e8e-9bd9-4635a2f9c1e7.jpg

باران ببار

۰۴:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/8835e26d-c593-4797-8910-94a5a7030b0a.jpg

ساربان

۰۵:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/fe1dbef8-f84e-49fb-ac92-0b58762505da.jpg

بنشین تماشایت کنم

۰۴:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/c6e60e45-a42c-471a-a626-eb25479b7cad.jpg

آتش جاودان

۰۶:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...