موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ چراغ

دوباره شب که میرسد
پُر از ستاره میشوم
دوباره واژه های خیس
پُر از ترانه میشود
پُر از ترانه میشود
دوباره باد می‌برد مرا محله‌ی ستارگان
و لخته لخته آسمان به منزل فرشتگان
از کوچه های یک نگاه دوباره میرسم به ماه
ماهی میان دشت شب
ماهی میان دشت شب
اسیر پرده ای سیاه
تاریکی پرسه میزند
تاریکی پرسه میزند، حوالی چراغ ها
یادت، یادت به خانه میرود
از راه کوچه باغ ها...
دوباره شب که میرسد
پُر از ستاره میشوم
دوباره واژه های خیس
پُر از ترانه میشوم
پُر از ترانه میشوم
دوباره ماه میشوم
دوباره ماه میشوم
مهتاب اگر نشد نشد
خودم چراغ میشوم
خودم چراغ میشوم
دوباره شب ...
....

چراغ

چراغ

۰۴:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های سالار عقیلی

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/7627ea33-8e5b-4779-a977-d021f0a6d01f.jpg

رویای من

۰۲:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/9c8f2540-03d4-43d6-a6ec-0331f1c2d366.jpg

تب دیوانگی

۰۲:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/f621f963-5f6d-4231-9e7a-4bbd9c5baf2d.jpg

نفس

۰۳:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/5677504e-9e43-4de7-9da2-7d148f245011.jpg

خشکسالی

۰۳:۱۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/890f6d35-23f9-4725-8216-3491b9a92993.jpg

کوی عشق

۰۲:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/d4a3be52-5fcd-4551-a890-2ffbca6bc8c2.jpg

چه می کشم

۰۳:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/d508dffb-4c46-401d-865b-396b31237c25.jpg

آتش عشق

۰۳:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/485fb206-f1cd-4dd9-82fb-550c95cbdfa2.jpg

رفتی سفر

۰۴:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/b6288234-40d1-439d-9a2b-42587e882a09.jpg

برای مردمم

۰۲:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...