موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ درد عاشقان

درد ما را در جهان درمان مبادا بی‌شما
مرگ بادا بی‌شما و جان مبادا بی‌شما
سینه‌های عاشقان جز از شما روشن مباد
گلبن جان‌های ما خندان مبادا بی‌شما
عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او
تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی‌شما
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده
جان ما را دیدن ایشان مبادا بی‌شما
جان‌های مرده را ای چون دم عیسی شما
ملک مصر و یوسف کنعان مبادا بی‌شما

درد عاشقان

درد عاشقان

۰۳:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های کاوه بابان زاده

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/2a2b7b4f-033f-414b-a7a1-610566dba9a5.jpg

درد عاشقان

۰۳:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/e0c2a6c0-4723-43f4-a719-1ae33d2a9f29.jpg

بهار دلنشین

۰۴:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/1a036872-0267-4590-ae9d-cd5e019f34e2.jpg

مرغ سحر

۰۴:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...