آهنگ یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

آهنگ یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

ترانه سرا: سعدی
خواننده: خسرو شکیبایی