آهنگ ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

آهنگ ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

ترانه سرایان: سعدی و حافظ شیرازی