آهنگ تصنیف عشق تو "دستگاه ماهور"

آهنگ تصنیف عشق تو "دستگاه ماهور"

ترانه سرایان: سعدی و حافظ شیرازی