موسیقی کودک
موسیقی کودک

فریاد بی حاصل آلبومی است با آهنگسازی محمد سلیمانیان و آواز حسین علیشاپور که با همکاری گروه مشرق ضبط و اجرا شده است. این آلبوم از فرم های متنوعی مانند چهارمضراب و تصنیف، پیش در آمد و آوازی و در دستگاه همایون مرکب ساخته شده است. شهرام راویان، هومان رومی، هومن مهدویان، احسان عبایی، فرهاد ابراهیم خانی، مهدی رنگین کمان و مجید وطنیان نوازندگان گروه مشرق و حاضر در این آلبوم بوده اند. 

مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :موسسه فرهنگی هنری ماهورکد کتابخانه ملی:  ۱۹۱۰۷و
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...