در پادکست «شب‌های کتاب» نداکوهی، سیدحسین رسولی و علی اکبری سیصد داستان‌ ایرانی را می‌خوانند و در پایان نقد می‌کنند.

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.