موسیقی کودک
موسیقی کودک

آلبوم هستی پنهان، برداشتی از تصانیف قدیمی و بداهه‌نوازی در آواز افشاری و آواز دشتی است.
تصنیف “نه قدرت”، “چاره دل”، “دیدم صنمی”، “از خون جوانان” از ساخته‌های عارف قزوینی با تنظیمی از رضا طریقت. تصنیف “سحر” یا “خروسک دم مزن” و “به تیغم گر زنی” تنظیم شده توسط رضا طریقت. تصنیف “خواهم که بر زلفت” از ساخته های علی اکبر شیدا، تنظیم شده توسط رضا طریقت. “مثنوی افشاری” بداهه‌نوازی علی طریقت و فضاسازی الکترونیک رضا طریقت. “هستی پنهان” برگرفته از موسیقی خراسانی ساخته علی طریقت و تنظیم رضا طریقت.“بداهه دشتی” بداهه نوازی در فضای دشتی توسط علی طریقت و فضاسازی الکترونیک رضا طریقت

نه قدرت

نه قدرت

۰۲:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
چاره ی دل

چاره ی دل

۰۱:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
سحر

سحر

۰۱:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
دیدم صنمی

دیدم صنمی

۰۲:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
مثنوی افشاری

مثنوی افشاری

۰۲:۳۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
از خون جوانان

از خون جوانان

۰۲:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
هستی پنهان

هستی پنهان

۰۳:۱۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
به تیغم گر زنی

به تیغم گر زنی

۰۲:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
خواهم که بر زلفت

خواهم که بر زلفت

۰۳:۵۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
بداهه دشتی

بداهه دشتی

۰۱:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...