آهنگ مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)

آهنگ مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)

از آلبوم: راز نو