موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ از قصه حال ما نپرسی

از قصه حال ما نپرسی/
نپرسی/
وز کشتن عاشقان نترسی/
نترسی/
از قصه حال ما نپرسی/
نپرسی/
وز کشتن عاشقان نترسی/
نترسی/
ای گوهر عشق از چه بحری/
وی آتش عشق از چه جنسی/
از چه جنسی/
آن جا که تویی که راه یابد/
زان جانب عرش و چرخ و کرسی/
ای دل تو دلی نه دیگه آهن/
نه دیگه آهن/
از آتش عشق چند تفسی/
چند تفسی/
جان و دل و نفس هر سه سوزید/
تا کی گویم ظلمت نفسی/
تا کی گویم ظلمت نفسی/

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :فرشاد جمالیکد کتابخانه ملی:  ۱۵۶۷۲و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...