موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ جان سوزان

از عشقت سرمستم ای گلزارم
بنشین که دل بردی از من نگارم
بر شاخ گل آمد از بوی فرودین
مستانه می رقصد ای نوبهارم
تاب گیسویت طاق ابرویت
زد شعله بر جان چشم جادویت
داغ تو را بر دل دیوانه نهادم
لب به هوایت لب پیمانه نهادم
در هوست دامن مینا بگرفتم
شعله به جان بت جانانه نهادم
از شوق رویت بر طرف کویت
شب تا سحرگاه در جستجویت
کو دلبر جانانه
کو گرمی کاشانه
کو مطرب فتانه
کو ساغر و پیمانه
کو باده دردانه
کو ساقی مستانه
شب به سحر بر ره تو دیده به راهم
تا تو بیایی بنشینی به نگاهم
روشنی کلبه احزان منی تو
جز تو نباشد به جهان پشت و پناهم
دل بیقرارم جان پر شرارم
تا که باز آیی ای گل کنارم
جان سوزانم پر ز افغانم
از برای تو
چشم گریانم سینه نالانم
از برای تو
دل پریشانم کنج ویرانم
از برای تو
بند زندانم آه چندانم
از برای تو
آمده ام شعله به جان ای بت جانان
در هوس روی تو ای گل به گلستان
از غم سودای تو مجنون شده جانم
رخ بنما ای صنما دل شده ویران
مهر رخشانم ماه تابانم
در هوای تو سر به دامانم
بین سینه سوزانم بین جان پریشانم
بین ناله و افغانم بین دیده گریانم
بین سینه سوزانم بین جان پریشانم
بین ناله و افغانم بین دیده گریانم
یار سرمستم دل شد از دستم
از برای تو
مرغ پا بستم تا که بنشستم
در هوای تو

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :استودیو صباکد کتابخانه ملی:  ۱۹۸۰۲و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...