موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ صنما

هر شب زغمت ای مه من جامه درانم
تا به سحر بی تو ای گل به فغانم
سوز نهان اشک روان در رهت ای جان
آمده بر لب بستان جان که فشانم
دور از رویت دارم جانی نالان
آهی بر لب چشمی از غم گریان
آتش بر دل سینه سوزان سوزان
چون می در خم بر خود پیچان پیچان
تو بیا بنشین به کنارم
که خزان شده بی تو بهارم
بده می ز دو چشم سیاهت
که نه طاقت و صبر و قرارم
رفتی ز برم شوریده ترم
بازآ و ببین پر از شررم
افتاده ز پا در کوی غمت
من چشم تو را میکن نظرم
مفتونی از غم رویت
مجنونی بر سر کویت
شیدایی در خم مویت
رسوایی گشته ز بویت
مِی کن به قدح مستانه بیا
ساغر به کف و پیمانه بیا
بالین دل شوریده من
بی قصه و بی افسانه بیا
صنما صنما صنما
صنما صنما صنما
تاکی بر جان من آتشباری
سازم سوزی ای گل نی غمخواری
افسون چشمت دیدی بر جانم
من ماندم تنها هرشب بی یاری
دارم هوس روی چو مه ات
چنگی به سر زلف سیه ات
افتاده منم ای گل به چه ات
آیینه نهی بر خاک ره ات
سرگشته منم در شهر جنون مجنونت
چون برگ خزان افتاده ز پا بر خونت
برخیز و بیا اکنون که شدم مفتونت
دیوانه کنم از چشم پر از افسونت
سرمستم کن مستم کن مست از هوایت
تا برقصد دل از تاب موهایت
آتش میبارد از سینه بی رویت ای گل
چشمی خونبار دارم از شوق بالایت
پر شور و شری شب تا سحرم
از دست غمت خونین جگرم
آتش به دلی در بند غمت
فرهاد توام شیرین نگرم
چشمی تر بر سر راهت
سودای روی تو دارد
سرمست از ناز نگاهت
مِی کن به قدح مستانه بیا
ساغر به کف و پیمانه بیا
بالین دل شوریده من
بی قصه و بی افسانه بیا
صنما صنما صنما
صنما صنما صنما
آیا که شود آیی به برم؟
تا در رخت ای مه رو نگرم
شب طی نشود برخیز و بیا
شوریده ز می گردان سحرم
صنما صنما صنما
صنما صنما صنما

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :استودیو صباکد کتابخانه ملی:  ۱۹۸۰۲و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...