گاه فراموشی
گاه فراموشی

متن آهنگ حافظ

نسیم دلنواز شاعران شیراز
ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز
رسان پیام ما به گوش یار جانی
بگو به داد ما برس اگر توانی
نظر به اینکه حال و روز ما خراب است
رسیدگی به وضع حال ما ثواب است
تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن
غم غروب دل گرفته را به در کن
چرا بخت بسته در به در نمیشه
سیاهی نمیره دست به سر نمیشه
چرا خنده از لبای بسته دوره
چرا راه شب سیاه و سوت و کوره
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
به چیدن ستاره تا کجا دویدیم
دویدیم ولی به ناکجا رسیدیم
ندیدیم ستاره گر گرفته از تب
به گوشه ای نشسته در سیاهی شب
چرا بخت بسته در به در نمیشه
سیاهی نمیره دست به سر نمیشه
چرا خنده از لبای بسته دوره
چرا راه شب سیاه و سوت و کوره
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

حافظ

حافظ

۰۴:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های گروه پالت

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/5f97216c-335c-4f7d-94da-b75d4a3f5cf0.jpg

حافظ

۰۴:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/5791d1a2-17c5-44c9-b57e-71d3b1dea407.jpg

این ماجرا

۰۵:۰۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/5215e0c0-09db-402e-ab92-058db5504ad1.jpg

مثلث (اتل متل ریمیکس)

۰۴:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/8044fd08-9a4f-43e8-b2b3-5ada91326680.jpg

معدن یاقوت

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/518c76f4-238d-44ff-a88e-c2e484d3a5a9.jpg

هم قطار

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/cfddb3ab-6a92-4762-844a-efbe131042d0.jpg

صد بار

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/1eb7afb6-8b80-42f4-be1e-582ed09f6b84.jpg

تمام ناتمام

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/bcdb0c2e-3a55-4430-9bac-869aebf206d0.jpg

برگ خزان

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/ce9f051a-6947-4657-a82e-9ec288c9afac.jpg

سال تا سال

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...