آهنگ اندکی صبر

آهنگ اندکی صبر

ترانه سرا: سهراب سپهری