موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ مدارا

از دست دل پر می‌زنی، با خنده خنجر می‌زنی
با غیر ساغر می‌زنی، با من مدارا می‌کنی

حال مرا می‌دانی و از خود مرا می‌رانی و…
در گوش من می‌خوانی و هنگامه برپا می‌کنی

یک شب مرا می‌سوزی و یک شب تماشا می‌کنی
با گریه می‌پرسم چرا؟ با خنده حاشا می‌کنی

یک آن امانم می‌دهی، جانی به جانم می‌دهی
خود را نشانم می‌دهی؛ دیوانه رسوا می‌کنی
دیوانه رسوا می‌کنی...

از دست دل پر می‌زنی، با خنده خنجر می‌زنی
با غیر ساغر می‌زنی، با من مدارا می‌کنی

حال مرا می‌دانی و از خود مرا می‌رانی و…
در گوش من می‌خوانی و هنگامه... هنگامه...
هنگامه برپا می‌کنی

رونق شدی بیداد را، شیرین شدی فرهاد را
مجنون سر بر باد را؛ پابند لیلا می‌کنی

یک شب مرا می‌سوزی و یک شب تماشا می‌کنی
با گریه می‌پرسم چرا؟ با خنده حاشا می‌کنی

یک آن امانم می‌دهی، جانی به جانم می‌دهی
خود را نشانم می‌دهی؛ دیوانه رسوا می‌کنی
دیوانه رسوا می‌کنی...

مدارا

مدارا

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های همایون شجریان

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0e75ca5e-f2cb-45bb-87b4-d688a69cf55f.jpg

بر من گذشتی

۰۳:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/bb929255-9c76-45f2-81d2-dd20a4fb32fc.jpg

امشب اگر یاری کنی

۰۵:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/4d7e2906-2bb9-4bb0-a8b9-75c7f6953f64.jpg

از من چرا رنجیده ای

۰۴:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/0612c81d-76bc-44d7-803b-7bfac3b0b03e.jpg

مدارا

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/b0b231bf-a9a1-4ac4-abdf-688d9d406e94.jpg

خون از رُخم بشوی

۰۳:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/f6654e5c-aa14-49ce-87e9-87aeec5711d2.jpg

شیرین سوزه

۰۴:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0de87d35-6d14-4eb1-903f-17d3bbc28a31.jpg

مینا گیان

۰۴:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/ea7229e7-e49f-4c5d-b9ea-cf3866b9312b.jpg

بیدار شو

۰۶:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/d7989e19-ad73-4dea-af04-c1a751a04c14.jpg

دل من میگرید

۰۴:۵۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...