موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ ترکه انار

شَو وا همه قشنگیاس رشک ایبَرِه پَلاتِه
آستاره های آسمون ناوَنده ای به ناتِه
کَوگ دَری ایخونه و بُنگِس ایا به گوشُم
کَوگ دَری ایخونه و ویرُم ایا صداتِه
دار و ندارُمی تو، سی دل قرارُمی تو، دلدار و یارُمی تو
یار لَچَک ریالی، نَشمین و قد شلالی، ترکه انارُمی تو
ایدِه نِشونیتِه مـَه که ایدِرا مِن شَو
گُل! تیر مِرزِنگات جون ایرِه چی بِرنَو
ایلِم چی آسمونِه تو اَفتَوی به ای مال
دونی صفا نداره آسمونِ بی اَفتَو
مِینا به سَر کِردی مالِ خَوَر کِردی
حال دلِ زارُم بازَم بَتَر کِردی
طُرناتِه اَوشُندی چی خَرمَنی دَم باد
ای مِرد تِهنانِه خین به جییَر کِردی
دار و ندارُمی تو، سی دل قرارُمی تو، دلدار و یارُمی تو
یار لَچَک ریالی، نَشمین و قد شلالی، ترکه انارُمی تو
گُل! آرِمون دارُم بیوینُمِت مِن مال
دل درد پیراری مالِ خومی اَمسال
آستاره ها آسِمون بِرچ ایزَنِن مِن ریت
آستاره ها آسِمون بِرچِ تیات تیکال
دار و ندارُمی تو، سی دل قرارُمی تو، دلدار و یارُمی تو
یار لَچَک ریالی، نَشمین و قد شلالی، ترکه انارُمی تو

ترکه انار

ترکه انار

۰۵:۲۲
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های مجید استکی فر

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/82f19d7d-1ecb-4660-9add-5fab077fbf0d.jpg

ترکه انار

۰۵:۲۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...