موسیقی کودک
موسیقی کودک

این آلبوم اجرای قطعات کتابیست از آقای پشنگ کامکار برای سنتور ، حاوی قطعاتی با ریتم و فرم های متفاوت می باشد که در قالب چهار مضراب، پیش درآمد، رِنگ و فرم های آزاد تصنیف شده اند، با این توضیح که فرم های پیش درآمد چهار مضراب و رِنگ نه به شکل متداول، بلکه با شیوه ای جدید ارائه شده اند.

موج نو 1

موج نو 1

۰۳:۲۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 2

موج نو 2

۰۴:۱۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 3

موج نو 3

۰۴:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 4

موج نو 4

۰۲:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 5

موج نو 5

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 6

موج نو 6

۰۱:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 7

موج نو 7

۰۲:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 8

موج نو 8

۰۲:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 9

موج نو 9

۰۵:۳۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 10

موج نو 10

۰۲:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 11

موج نو 11

۰۱:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 12

موج نو 12

۰۲:۱۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 13

موج نو 13

۰۲:۳۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 14

موج نو 14

۰۶:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 15

موج نو 15

۰۲:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 16

موج نو 16

۰۴:۱۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 17

موج نو 17

۰۳:۳۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 18

موج نو 18

۰۲:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 19

موج نو 19

۰۲:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 20

موج نو 20

۰۴:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 21

موج نو 21

۰۳:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 22

موج نو 22

۰۶:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 23

موج نو 23

۰۲:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 24

موج نو 24

۰۲:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 25

موج نو 25

۰۴:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 26

موج نو 26

۰۳:۳۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 27

موج نو 27

۰۱:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 28

موج نو 28

۰۲:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 29

موج نو 29

۰۶:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
موج نو 30

موج نو 30

۰۲:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
ناشر :سایر

پرفروش های این نشر

۱ نظر
 • محمد طاهباز
  محمد طاهبازپاسخگزارش
  ۲ دی ۱۳۹۸
  کار بسیار جالبیه بسیار عالی
   ۰ / ۲۰۰۰
   شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...