آهنگ تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا)

آهنگ تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا)

اثری از:پوریا اخواص
از آلبوم: طعم تصنیف